Βακτηριοκτόνο αλκαλικό καθαριστικό/ απολιπαντικό, άοσμο για τον καθαρισμό όλων των εγκαταστάσεων παρασκευαστηρίων τροφίμων-κουζίνας, εξαιρετικά αποτελεσματικό στη καταπολέμηση των βακτηριδίων.